World thought leaders in High Performance

Artikelen

BOOKREVIEW: HPO-onderzoek is een blijvertje

André de Waal, Academisch Directeur van het HPO Center, schrijft regelmatig boekrecensies voor Holland Management Review (HMR). In het laatste nummer van HMR geeft hij zijn mening over drie recente HPO boeken:

Dat het onderzoek naar ‘high performance’-organisaties (HPO’s) geen management fad maar een blijvertje is, blijkt uit het tegelijkertijd uitkomen van drie boeken naar het HPO-fenomeen. Ze zijn alle drie geschreven door auteurs die werken bij gerenommeerde Amerikaanse consultancybureaus (respectievelijk Accenture, McKinsey en Axiom Consulting Partners), de boeken zijn even dik en hebben allen een subtitel beginnend met ‘how’ wat ze typisch Amerikaans maakt. Twee van de boeken zijn gebaseerd op een (semi-) wetenschappelijke aanpak en eentje op anekdotisch bewijs, maar ze komen toch alle drie met verschillende factoren die van belang zouden zijn om een HPO te worden en te blijven. Dat betekent dat de lezer de aanbevelingen met een kritische blik tot zich moet nemen. Een voorzet hiertoe zal ik geven in deze vergelijkende recensie.

Jumping The Curve

Nunes en Breene baseren zich op het langjarig onderzoek dat Accenture heeft verricht naar HPO’s in vooral Amerika, Europa en Azië. Ze definiëren HPO’s als organisaties die hun succes continu kunnen herhalen en daarmee steeds voorlopen op de concurrenten. Hiermee is gelijk de focus van hun boek aangegeven: die ligt niet zozeer op hoe een organisatie een HPO kan worden maar vooral hoe een HPO hoog performant kan blijven. Ze besteden flink wat pagina’s aan het beschrijven van de bekende S-curve die laat zien dat elke organisatie een levenscurve volgt van een (langzame) start, via een al dan niet snelle groei, en vervolgens een afvlakking, naar uiteindelijk een gestage daling. Een goede HPO slaagt er volgens de auteurs in om, nog voor de afvlakking inzet, een nieuwe opwaartse groeicurve in te zetten zodat de neergang nooit plaatsvindt. De HPO doet dat door zich niet zozeer te richten op die bekende levenscurve die in feite een financiële S-curve is, maar op drie zogenoemde verborgen S-curves.

De eerste daarvan is concurrentiecurve: de organisatie is voortdurend bewust op zoek naar nieuwe producten gebaseerd op een marktinzicht dat superieur is aan dat van concurrenten. Dat marktinzicht vormt de voedingsbodem voor nieuwe ideeën die dusdanig veel potentie hebben dat de organisatie met de producten die uit een nieuw idee gaan voortkomen de concurrentie ver voor zal blijven. Het gaat hier dus niet om incrementele verbeteringen maar om echt nieuwe, soms quantum leap innovaties.

De tweede verborgen S-curve is die van de competenties: de organisatie zorgt ervoor dat zij beschikt over een, zoals de auteurs het uitdrukken, drempelcompetentie. Dit is de minimaal benodigde competentie waarover de organisatie moet beschikken voordat zij de nieuwe…

Lees de gehele bookreview ‘HPO-onderzoek is een blijvertje’ uit Holland Management Review (HMR) in PDF.

Het HPO Center verzorgt regelmatig inspiratiesessies, workshops en lezingen rond succesvol samenwerken, prestatieverbetering, High Performance Leiderschap of High Performance Partnership. Heeft u interesse, vragen of wilt u meer weten over wat het HPO-raamwerk voor uw organisatie kan betekenen? Neemt u dan contact op met Chiel Vink (T. 035-6037007).